ԽԱՉՔԱՐ

Կոտայք, XIV դ.

արծաթ - 925o, կիսաթանկարժեք քարեր - 21 հատ., քաշը ~ 22 գ.

Հայկական խաչքարը միջնադարյան արվեստի վառ երևույթներից է։ Ժայռաբեկորների վրա դեռևս 5-6-րդ դարերում քանդակվել են խաչեր, որոնք քրիստոնյա երկրներում ծառայել են որպես կրոնական հուշարձաններ։ Հայաստանում, սակայն, խաչքարներն ունեն գեղարվեստական բովանդակություն, դրանով էլ հայ մոնումենտալ արվեստի արժեքավոր նմուշներ են։ Վաղ շրջանում բուն խաչքարերը հայտնվել են 9-րդ դարում արաբական լծից ազատագրմանը հետևած վերածննդի ժամանակաշրջանում։ Հայտնի ամենավաղ թվագրությամբ խաչքարը քանդակվել է 879 թվականին։